Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szervezeti és Működési Szabályzat

 TARTALOMJEGYZÉK

                                              

A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára     vonatkozó jogszabályi előírások

 

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya                                                                                            

Az iskola alapadatai                                                                                           

Az iskola szervezeti rendszere, irányítása                                                 

A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai                      

Az iskola szervezeti felépítésének vázlata                                                   

Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével                                                                                                            

A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok                                                     

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái               

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai                                               

Az iskola működési rendje                                                                                                        

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása                                                            

Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje                                       

Az osztályozó vizsga rendje                                                                                                      

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozások                                                                        

Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok                                      

A pedagógiai nevelő és oktató munka belső ellenőrzésének rendje                                            

Az iskolai könyvtár működési rendje                                                                           

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása                                                          

Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói-gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén intézményi védő, óvó előírások                                                             

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők                                                                  

A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai                                                                         

Az iskolai tankönyvellátás rendje                                                                                             

Az elektronikus úton előállított hitelesített és tárolt iratok kezelése                                    

Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok                                                

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei                                             

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása                                    

SZMSZ mellékletei                                                                                                          

1. sz. melléklet – Adatkezelési szabályzat                                                                              

2. sz. melléklet – Munkaköri leírások                                                                           

3. sz. melléklet – Gyűjtőköri szabályzat                                                                      

4. sz. melléklet –könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat                                       

5. sz. melléklet – Katalógusszerkesztési szabályzat                                                           

6. sz. melléklet – Tankönyvtári szabályzat