Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógiai Program

TARTALOMJEGYZÉK

 

                                                                                             

Bevezető                                                                                                                           

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások                                                                                       

A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése                                                                                                 

A Hegyalja Általános Iskola Nevelőtestületének Pedagógiai Programja

Iskolánkról                                                                                    

NEVELÉSI PROGRAM                                                                                                

Pedagógiai alapelveink – iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása

Nevelési alapelveink

Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Küldetésnyilatkozat                                              

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok                                                                                            

Iskolai egészségnevelési program

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

Iskolai környezeti nevelési program      

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok                                                          

A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását    szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák                                                    

A pedagógusok helyi intézményi feladatai                                                                  

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai                              

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje                                                                                                     

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok                                   – a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának   formái         

Az iskola közösségeinek együttműködése

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködés iskolán kívüli intézményekkel

                                                                                                                                

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai                                                                       

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei                                      

HELYI TANTERV                                                                                             

A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező     (választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv)                                                        

A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei                                        

A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának           ellenőrzése és értékelése

Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása                                                                                                       

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja                          

A tanulók fizikai állapotának mérése                

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések                                                          

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával      kapcsolatos egyéb intézkedések                                                                                             

A pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok