Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

 

TARTALOM

 

                                                                                                                                      

A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó

jogszabályi előírások                                                                                                      

A házirend elkészítéséhez, elfogadásához kapcsolódó feladatok, jogkörök                     

Az iskolai házirend tartalma                                                                                          

ISKOLAI HÁZIREND                                                                                                  

A házirend célja és feladata                                                                                           

A házirend hatálya                                                                                                           

A házirend nyilvánossága                                                                                              

Az iskola által elvárt viselkedés szabályai                                                                  

A tanulók jogai                                                                                                                 

A tanulók közösségei                                                                                                      

A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása                                     

Az iskola működési rendje                                                                                                         

Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások                                                                          

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok                                             

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok             

A tanulók tantárgyválasztása                                                                                         

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai                                                                       

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,

A tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében                                        

A tanulók mulasztásának igazolása                                                                              

A tanulók jutalmazása                                                                                                     

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések                                                      

Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok                                              

Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése                                                           

A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok                                                      

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába                                

A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás lebonyolításának szabályai                                                                                                         

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai                                                          

A házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok